Tuần từ 17/06/2024 đến 23/06/2024

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

17/06/2024

18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024

V.I.P - NHẬT BẢN

Sản - Phụ Khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Công Bs Công Bs Sử Bs Linh Bs Thi Bs Thi  

01

Khám gói

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Phượng Bs Bích Bs C Nhân Bs Sử Bs Vô Bs Phượng  

02

PK Yêu Cầu

S: 7h00 - 11h30 Bs Linh (8h - 11h) BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu Bs Linh (8h - 11h) BS khám yêu cầu  
PK số 4
Nhũ khoa
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Thu Vân Bs Thu Vân Bs Thu Vân Bs Thu Vân Bs Thu Vân    

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Hoa Ni Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs C Nhân Bs Trâm Anh Bs Hoa Ni  

06

Nhũ - KHHGĐ

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Thu Bs Nghĩa Bs Nghĩa  

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trâm Anh Bs Hoa Ni Bs Thu Bs Hồng Ơn Bs Phượng Bs Trâm Anh Bs Thu

08

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Bích Bs Phượng Bs Bích Bs Công Bs Sử Bs Bích Bs Phượng

09

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Thu Bs Vinh Bs Hoa Ni Bs Huy Bs Huy Bs Vô Bs Hoa Ni

PK số 11
PK Yêu Cầu

S: 7h00 - 11h30 BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu  

P. Siêu âm

Khu A

(SPK)

S: 7h00 - 13h00 Bs Long, Bs Như Bs Trân Bs Long Bs Trân Bs Thắm Bs Thắm, Bs Ơn Bs Sung, Bs Như
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trân, Bs Thắm, Bs Ơn (S), Bs Sung Bs Long, Bs Thắm, Bs Như, Bs Ơn, Bs Sung Bs Trân, Bs Thắm, Bs Như, Bs Ơn, Bs Sung Bs Long, Bs Thắm, Bs Như, Bs Sung Bs Như, Bs Ơn, Bs Sung, Bs X Lan Bs Trân, Bs Như, Bs Sung (S), Bs X Lan Bs Trân, Bs Điền

P. Siêu âm VIP

(SPK)

S: 7h00 - 11h30 Bs Phượng Bs Phượng (S-C) Bs Phượng Bs Phượng (S-C) Bs Phượng Bs Phượng  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 5)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 6)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Lan (S) Bs Lan (S) Bs Lan (S) Bs Lan Bs Thy Bs Thy  
Phòng siêu âm KSK S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Thy Bs Thy Bs Thy Bs Thy      

CT - X-Quang

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 17:00
- Thời gian hoạt động PK đặt hẹn từ 8:00

- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

B. KHU KHÁM NHI VÀ TIÊM CHỦNG

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

17/06/2024

18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024

Trực thường trú    

Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn

Chuyên gia Nhi

S: 07:30 - 11:00 C: 13:30 - 16:00     Bs Loan
(S: 07:30 - 11:00
C: 13:30 - 16:00)
Bs Loan
(S: 7:30 - 11:00)
     

Nội Nhi

17

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Anh Thư(s)
Bs TGiang(c)
Bs Dung Bs Trúc Giang Bs Vinh(s)
Bs Trúc Giang (c)
Bs Anh Thư Bs Ngân Bs Khánh(S-C)

Nội Nhi

12

S: 07:00 - 11:30 Bs Trúc Giang(s-c) Bs Ngân(s-c) OFF Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba Bs Trúc Giang(s)

Nội Nhi

18

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
            OFF

Nội Nhi

15

S: 07:00 - 11:30 Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs Trúc Giang Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt  

Nội Nhi

14

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Vinh Bs Anh Thư Bs Lộc Bs Ngân Bs Trúc Giang Bs Trúc Giang Bs Quân (S-C)

Nội Nhi

Ngoài giờ

Tr: 11:30 - 13:00 Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ
T: 16:30 - 19:00 Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ

Hô hấp - Miễn dịch

13

S: 07:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Toàn Bs Vinh Bs Thuấn Bs. Minh (7:45-10:30)
Vinh(c)
Bs Vinh Bs Vinh Bs Vinh
VIP

S: 07:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

OFF OFF OFF OFF Bs Hồng(s) Bs Hồng(s) OFF

Dinh Dưỡng

(Đặt Hẹn)

10

S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương OFF

Định kỳ

(Đặt Hẹn)

09

S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs Dung (s) OFF OFF OFF OFF Bs Anh Thư(s) OFF
Tiêm ngừa 02
(Đặt Hẹn)
S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. Hà Bs. Thủy Bs. Trí Bs. Thư Bs. Thủy (s)
Bs. Linh (c)
Bs. Duyên Bs. Linh
Tiêm ngừa 03 S: 07:00 - 13:00 Bs. Duyên Bs. Hoà Bs. Linh Bs. Công Bs. Hoà Bs. Công Bs. Thư
(07:00 - 11:30)
Tiêm ngừa 01 S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
            Bs. Lương

- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 19:00
- Thời gian ngưng nhận bệnh:

+ PK Tiêm ngừa: buổi chiều trước 16:00
+ PK Dinh dưỡng: buổi sáng trước 11:15 và buổi chiều trước 16:15
+ PK Hô hấp: trước 11:15
+ Các PK Nhi khác: trước 18:45
 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

17/06/2024

18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024
Nội Tim Mạch S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Thanh (S) Bs Hậu (S) Bs Th.Thanh (S) Bs Hậu (S) Bs Nhân (S) Bs Nhân (S)  
Nội Tiết -
Tim mạch
S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Nhân (S)
Bs Th.Thanh (C)
Bs Trang (S)
Bs Diểu (C)
Bs Trang Bs Diểu Bs Trang Ts Linh (S)  
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Diểu Bs Khánh (S)
Bs Diễm (C)
Bs Diễm Bs M.Đức (S) Bs Khánh (S)
Bs M.Đức (C)
Bs H.Nghĩa Bs Diểu (S)
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs M.Đức  
Nội Tăng Cường S: 8:30 – 11:30
C: 14:30 – 16:30
             

Ngoại
tiết niệu

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Kiệt Bs Út Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt  

Ngoại
chấn thương 1

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Chơn Bs Chơn Bs Chơn     Bs Chơn (S)  

Ngoại
chấn thương 2

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Th.Công  

Ngoại
chấn thương 3

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Ngoại tổng quát 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Trí Nhân (07h00-14h00)
Bs Hiếu Nhân
(14h00-16h30)
Bs Tiến Bs Hiếu Nhân Bs Hiếu Nhân Bs Tiến Bs Tiến  
PK Ngoại Tiêu hóa - Hậu môn - Trực tràng S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Ngoại thần kinh cột sống 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Cân Bs Cân Bs Cân Bs Cân      

Tai mũi họng 1

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Phương BS Phương(S) BS Phương BS Phương BS Phương BS Phương(S) BS Phương
Tai mũi họng 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Duyên BS Duyên BS Duyên(S) BS Duyên BS Duyên(S) BS Duyên  
Tai mũi họng 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Thi(S)
(DV & BHBL)
BS Thi
(DV & BHBL)
BS Thi(C)
(DV & BHBL)
BS Thi(S)
(DV & BHBL)
BS Thi
(DV & BHBL)
BS Thi
(DV & BHBL)
 
PK. Mắt Tinh Anh 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Hậu     Bs Trang BS Trang Bs Trang  
PK. Mắt Tinh Anh 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
    Bs Kiên (7:00 - 19:00) Bs Kiên Bs Kiên (7:00 - 19:00) Bs Kiên  
PK. Mắt Tinh Anh 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
  Bs Trang Bs Trang Bs Hậu Bs Hậu Bs Hậu  
TT. HMR S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Quang Anh Bs Quang Anh Bs Quang Anh KTV Hỗ trợ KTV Hỗ trợ KTV Hỗ trợ KTV Hỗ trợ

Răng hàm mặt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:30 – 17:00
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
 
Da Liễu S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Hồng Thảo Bs Hồng Thảo Bs Hồng Thảo Bs Hồng Thảo Bs Hồng Thảo Bs Hồng Thảo  
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 16:30
- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN - IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng Khám
và Tư Vấn

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

17/06/2024

18/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 22/06/2024 23/06/2024
PK Phụ khoa 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Dung BS Quang
BS Dung
BS Quang
BS Dung
BS Quang
BS Sáng
BS Quang
BS Dung
BS Dung

NGHỈ

PK và tư vấn 4 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Sáng BS Sáng BS Sáng (S) BS Ngọc
BS Sáng
BS Sáng BS Sáng
Phòng tư vấn 5 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Châu BS Châu BS Châu BS Châu (S) BS Châu  
Phòng tư vấn 6 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Thập BS Thập (s) BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập
Phòng siêu âm 7 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Thanh (C)
BS Thảo
BS Thanh (C)
BS Thảo
BS Thanh (C)
BS Thảo
BS Thảo BS Thanh (C)
BS Thảo (S)
BS Thanh
Phòng siêu âm 8 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Tiến BS Châu
Phòng siêu âm 9 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Đan BS Đan BS Đan (S) BS Đan BS Đan BS Đan
Phòng khám thai S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
Bs Thi Bs C Nhân
BS Dung
Bs Công
BS Dung
BS Dung (S) Bs C Nhân
BS Dung
Bs C Nhân
BS Sáng

 

 

 

 

Wildcard SSL