LỊCH KHÁM BỆNH

                                                (20/05/2024 - 26/05/2024)

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2

20/05/2024

Thứ 3

21/05/2024

Thứ 4

22/05/2024

Thứ 5

23/05/2024

Thứ 6

24/05/2024

Thứ 7

25/05/2024

Chủnhật

26/05/2024

Trực cấp cứu

Sản

24/24

BS.CKII Hải

BS Liên

BS.CKI Thanh

BS.CKI Lộc

BS.CKI Hoa Ni

BS Hưng (T12N)

BS.CKI Lộc (T12Đ)

 

BS.CKI Hùng

BS Xuân (T12N)

BS.CKI Lộc (T12Đ)

 

BS

BS Xuân (T12N)

BS.CKI Lộc (T12Đ)

BS T.Bích

BS Xuân (T12N)

BS Hưng (T12Đ)

BS.CKI Hùng

BS Xuân

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 02 (Nhũ)

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Tuyền

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII H.Huyền

BS.CKI Tuyền

 

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 03

Sáng - Chiều

BS.CKII H.Huyền

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Tuyền

BS.CKII H.Huyền

BS.CKII H.Huyền

BS.CKI Tuyền

BS Hưng

Phòng Khám

Sản - Phụ khoa 04

Sáng - Chiều

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Hùng

BS.CKI Hùng

 

BS.CKI Tuyền

BS.CKI Hùng

 

Sản Phụ Khoa

Yêu Cầu

Sáng - Chiều

 

 

 

BS.CKI Hùng

 

 

BS.CKI Hùng

Phòng Khám

KHHGĐ

Sáng - Chiều

BS.CKI Lộc

BS Xuân

BS Xuân

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

BS Phụ trách khoa

 

Phòng Khám

Nội Tổng Quát

Sáng - Chiều

 

 

 

BS.CKI Bình

BS.CKI Bình

BS.CKI Hoa

 

Phòng Khám

Nội Hô Hấp

Sáng - Chiều

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

BS.CKI Thắng

 

 

Phòng Khám

Nội Tiết Tim Mạch

Sáng - Chiều

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

BS.CKI Hoa

 

BS.CKII Đài

 

Phòng Khám

Nội Tiêu Hóa

Sáng - Chiều

BS Danh Minh

BS Danh Minh

BS Danh Minh (Sáng)

BS Danh Minh

BS Danh Minh

BS Huy (7h-13h)

BS Danh Minh

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 01

Sáng - Chiều

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh (Sáng)

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

BS.CKII Kỳ Minh

 

Phòng Khám

Ngoại Tổng Quát 02

Sáng - Chiều

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

BS Thảo

 

Phòng Khám

Ngoại Chấn Thương 03

Sáng - Chiều

 

BS.CKI Thái

BS.CKI Thái

BS.CKI Thái

BS.CKI Thái

BS.CKI Thái

 

Phòng Khám

Nhi 01

Sáng - Chiều

BS Thu

BS Thu

BS.CKI Văn Giang

BS.CKI Văn Giang

BS Thu

BS Thu

BS Thái Hồ

Phòng Khám

Nhi 02

Sáng - Chiều

Ths.Bs Nghĩa

Ths.Bs Nghĩa

BS Ngân

Ths.Bs Nghĩa

Ths.Bs Nghĩa

BS Mai Thảo

Ths.Bs Nghĩa (Sáng)

Phòng Khám

Dinh Dưỡng

 

 

 

BS.CKI Mai

 

 

BS.CKI Mai

 

Phòng Khám

Tiêm Chủng 1

Sáng - Chiều

BS Trân

BS Thịnh

BS Hiếu

BS Thúy

BS Trân

BS Hiếu

BS Trân

BS Thúy (Sáng)

Phòng Khám

Tai Mũi Họng

Sáng - Chiều

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

BS.CKI Tiến

 

CĐHA

Sáng - Chiều

BS.CKI Truyền, BS Huy, BS Yến, BS Thư (Sáng)

BS.CKI Truyền, BS Huy, BS Yến, BS Thư (Sáng)

BS.CKI Truyền, BS Huy (Sáng), BS Yến, BS Thư

BS.CKI Truyền, BS Huy, BS Yến, BS Thư (Sáng)

BS.CKI Truyền, BS Yến, BS Huy (Sáng), BS Thư

BS Huy, BS.CKI Truyền, BS An, BS Thư (Sáng)

BS Huy,

BS.CKI Hiếu

 Thời gian làm việc từ 7h00 – 17h00

 - Thời gian ngưng nhận bệnh 16h00


 

Wildcard SSL