Thời gian chung của bệnh viện

S: 07:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Thời gian khám bệnh Ngoại trú

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 16:30

Chủ nhật: 07:00 - 16:00

Thời gian khám bệnh Nội trú 08:00 - 16:00
Thời gian trực bác sĩ 24/24
Thời gian thanh toán Bảo hiểm y tế

Các ngày trong tuần

Thời gian hoạt động IVF Phương Châu

Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 17:00

Chủ nhật, Lễ: nghỉ

Thời gian hoạt động La Foret PC Thứ 2 - Thứ 7: 07:00 - 18:00

 

Wildcard SSL