LỊCH KHÁM BỆNH

(27/05/2024 – 02/06/2024)

 

Phòng khám

Thời gian

Thứ 2

27/05/2024

Thứ 3

28/05/2024

Thứ 4

29/05/2024

Thứ 5

30/05/2024

Thứ 6

31/05/2024

Thứ 7

01/06/2024

Chủ nhật

02/06/2024

Trực cấp cứu Sản

24h

BS Dũng

BS Tân

BS Kết

BS Dũng

BS Tân

BS Lá

BS Kết

Phòng khám Sản phụ

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Kết

BS Dũng (S)

BS Dũng  

BS Tân (S)

BS Tân

BS Kết (S)

BS Kết

BS Dũng (S)

BS Dũng

BS Tân (S)

BS Tân

BS Lá (S)

BS Lá (S)

Phòng khám Nhi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thành

BS Tiền

BS Tiền

BS Hiếu

BS Tiền

BS Lộc

BS Thành

BS Kha

BS Thành

BS Lộc

BS Tiền

BS Hiếu (S)

BS Hiếu (S)

Phòng khám Nội

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Quỳnh

BS Quỳnh

BS Thanh

BS Quỳnh

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh (S)

Phòng khám Ngoại tổng quát

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Tiền

BS Phi

BS Huy

BS Điền

BS Tiền

BS Huy

BS Tiền (S)

Phòng khám Tai mũi họng

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

BS Keo

 

Phòng khám Da liễu

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Việt Nam

BS Việt Nam

BS Việt Nam

BS Việt Nam

BS Việt Nam

 

 

Phòng Nội soi

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Thanh

BS Huy

BS Thanh

BS Huy

BS Thanh

BS Thanh

BS Thanh (S)

Phòng tiêm ngừa 01

Sáng (7h – 11h00)

Chiều (13h – 16h00)

BS Kiều

BS Đăng

BS Kiều

BS Kiều

BS Tuấn (S)

BS Đăng (C)

BS Tuấn

BS Kiều (S)

Phòng tiêm ngừa 02

Sáng (7h – 11h00)

BS Tuấn

BS Tuấn

BS Tuấn

BS Tuấn

BS Kiều

BS Đăng

BS Hòa

Chẩn đoán hình ảnh + Phòng siêu âm

Sáng (7h – 11h30)

Chiều (13h – 16h30)

BS Vy

BS Trang

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Vy

BS Thuận

BS Tâm

BS Thuận

BS Vy

BS Vy

Wildcard SSL