Tuần từ 27.05.2024 đến 02.06.2024

A. SẢN PHỤ KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

27/05/2024

28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024

V.I.P - NHẬT BẢN

Sản - Phụ Khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Trang Bs Công Bs Trang Bs Trang Bs Thi Bs Công  

01

Khám gói

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Công Bs Phượng Bs C Nhân Bs C Nhân Bs Công Bs Sử  

02

PK Yêu Cầu

S: 7h00 - 11h30 Bs Linh (8h - 11h)     Bs Linh (8h - 11h)   Bs Linh (8h - 11h)  
PK số 4
Nhũ khoa
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Thu Vân Bs Thu Vân Bs Thu Vân Bs Thu Vân Bs Thu Vân    

05

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Bích Bs C Nhân Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Phượng Bs Hoa Ni  

06

Nhũ - KHHGĐ

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa Bs Nghĩa  

07

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Trâm Anh Bs Trâm Anh Bs Phượng Bs Phượng Bs Hoa Ni Bs Trâm Anh Bs Thu

08

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Sử Bs Bích Bs Bích Bs Vô Bs Sử Bs Phượng Bs Sử

09

Sản – Phụ khoa

S: 7h00 - 13h00 Bs Kiều Bs Vinh Bs Huy Bs Hoa Ni Bs Vinh Bs Bích Bs Hoa Ni

PK số 11
PK Yêu Cầu

S: 7h00 - 11h30 BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu BS khám yêu cầu  

P. Siêu âm

Khu A

(SPK)

S: 7h00 - 13h00 Bs Trân, Bs Như Bs Thắm Bs Long Bs Trân Bs Thắm Bs Long, Bs Ơn Bs Sung, Bs Long
S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Long, Bs Thắm, Bs Ơn Bs Long, Bs Trân, Bs Như, Bs Ơn Bs Trân (C), Bs Thắm, Bs Như, Bs Ơn Bs Long, Bs Như, Bs Ơn, Bs Xuân Lan Bs Long, Bs Trân (S), Bs Như, Bs Ơn Bs Trân, Bs Thắm, Bs Như, Bs Sung Bs Thắm, Bs Điền

P. Siêu âm VIP

(SPK)

S: 7h00 - 11h30 Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng Bs Phượng  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 5)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Điền Bs Điền Bs Điền Bs Điền (S) Bs Điền Bs Điền  

P. Siêu âm Khu B (Phòng 6)

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs Sung Bs Sung (S) Bs Sung Bs Sung Bs Sung Bs Thy  
Phòng siêu âm KSK S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
             

CT - X-Quang

S: 7h00 - 11h30
C: 13h00 - 16h30
Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh (S) Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh Bs H Anh
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 17:00
- Thời gian hoạt động PK đặt hẹn từ 8:00

- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

 

B. KHU KHÁM NHI VÀ TIÊM CHỦNG

 

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

27/05/2024

28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024

Trực thường trú    

Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn Bs. Tuấn

Chuyên gia Nhi

S: 07:00 - 11:00 C: 13:00 - 15:30              

Nội Nhi

17

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Ngân Bs Phúc Bs Trúc Giang Bs Trúc Giang Bs Dung Bs Ngân Bs Lộc

Nội Nhi

12

S: 07:00 - 11:30 Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba Bs. Thu Ba OFF

Nội Nhi

18

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
OFF Bs Trúc Giang OFF OFF Bs Trúc Giang OFF OFF

Nội Nhi

15

S: 07:00 - 11:30 Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs. Nguyệt Bs Quân(S-C)

Nội Nhi

14

S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Trúc Giang Bs Anh Thư Bs Vinh Bs Vinh (s)
Bs Dung (c)
Bs Ngân Bs Vinh Bs Tuân(S-C)

Nội Nhi

Ngoài giờ

Tr: 11:30 - 13:00 Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ
T: 16:30 - 19:00 Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ Bs khám ngoài giờ

Hô hấp - Miễn dịch

13

S: 07:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs Toàn Bs Vinh Bs Thuấn Bs. Minh (7:45-10:30)
Bs Vinh (c)
Bs Toàn Bs Toàn Bs Vinh
VIP

S: 07:00 - 11:30

C: 13:00 - 16:30

Bs. Hồng(s)
Bs Uyên(c)
Bs Hồng(s) Bs Hồng(s) Bs Hồng(s) Bs Hồng(s) Bs Vi Thư (s) OFF

Dinh Dưỡng

(Đặt Hẹn)

10

S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương Bs. M.Phương OFF

Định kỳ

(Đặt Hẹn)

09

S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs Uyên (s)
Bs Anh Thư (c)
Bs Uyên (s)
Bs Dung (c)
Bs Dung(s) Bs Dung(s) Bs Dung(s) Bs Đài(s) OFF
Tiêm ngừa 02
(Đặt Hẹn)
S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
Bs. Hà Bs. Thư Bs. Trí Bs. Thủy Bs. Hoà Bs. Công (s)
Bs. Linh (c)
Bs. Trí
Tiêm ngừa 03 S: 07:00 - 13:00 Bs. Duyên Bs. Thủy Bs. Linh Bs. Công Bs. Duyên Bs. Lương Bs. Thủy
(07:00 - 11:30)
Tiêm ngừa 01 S: 07:00 - 11:00
C: 13:00 - 16:00
            Bs. Lương

- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 19:00
- Thời gian ngưng nhận bệnh:

+ PK Tiêm ngừa: buổi chiều trước 16:00
+ PK Dinh dưỡng: buổi sáng trước 11:15 và buổi chiều trước 16:15
+ PK Hô hấp: trước 11:15
+ Các PK Nhi khác: trước 18:45
 

 

C. KHOA KHÁM BỆNH ĐA KHOA

PHÒNG KHÁM

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

27/05/2024

28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024
Nội Tim Mạch S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S) Bs Hoàng (S)  
Nội Tiết -
Tim mạch
S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Nhân (S)
Bs Th.Thanh (C)
Bs Hậu (S)
Bs Nhân (C)
Bs Th.Thanh (S)
Bs Trang (C)
Bs Diểu (S)
Bs Trang (C)
Bs Trang Ts Linh (S)
Bs Th.Thanh (C)
 
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs H.Nghĩa (S) Bs Khánh (S) Bs Khánh Bs M.Đức Bs Diễm Bs H.Nghĩa Bs Diểu (S)
Nội Tổng quát – Hô hấp – Lão khoa 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Nội Tiêu hóa
Nội soi tiêu hóa

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs Bảo Huy Bs M.Đức  
Nội Tăng Cường S: 8:30 – 11:30
C: 14:30 – 16:30
             

Ngoại
tiết niệu

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Kiệt Bs Út Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt Bs Kiệt  

Ngoại
chấn thương 1

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Th.Công Bs Chơn Bs Chơn Bs Linh Bs Th.Công Bs Chơn (S)
Bs Th.Công (C)
 

Ngoại
chấn thương 2

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
  Bs Th.Công Bs Th.Công Bs Th.Công      

Ngoại
chấn thương 3

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
             

Ngoại tổng quát 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến Bs Tiến      
PK Ngoại Tiêu hóa - Hậu môn - Trực tràng S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hiếu Nhân
(Khám DV và BHBL)
    Bs Hiếu Nhân
(Khám DV và BHBL)
Bs Hiếu Nhân
(Khám DV và BHBL)
Bs Hiếu Nhân
(Khám DV và BHBL)
 

Ngoại thần kinh cột sống 

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Cân Bs Cân Bs Cân Bs Cân Bs Cân Bs Cân (S)  

Tai mũi họng 1

S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Phương BS Phương BS Phương(S) BS Phương BS Phương(S) BS Phương BS Thi
Tai mũi họng 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Duyên(S) BS Duyên BS Duyên BS Duyên(S) BS Duyên BS Duyên  
Tai mũi họng 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
BS Thi
(DV & BHBL)
BS Thi(S)
(DV & BHBL)
BS Thi
(DV & BHBL)
BS Thi
(DV & BHBL)
BS Thi
(DV & BHBL)
BS Thi (S)
(DV & BHBL)
 
PK. Mắt Tinh Anh 1 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Trang Bs Trang Bs Trang Bs Trang Bs Trang Bs Trang  
PK. Mắt Tinh Anh 2 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Kiên   Bs Kiên (7h-19h) Bs Kiên Bs Kiên (7h-19h) Bs Kiên  
PK. Mắt Tinh Anh 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Hậu Bs Hậu   Bs Hậu Bs Hậu Bs Hậu  
TT. HMR S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 16:30
Bs Quang Anh Bs Quang Anh Bs Quang Anh Bs Quang Anh KTV Hỗ trợ KTV Hỗ trợ KTV Hỗ trợ

Răng hàm mặt

S: 7:00 – 11:30
C: 13:30 – 17:00
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
Bs Ngà
Bs Trân
 
Da Liễu S: 07:00 - 11:30
C: 13:00 - 16:30
Bs Hồng Thảo
(Khám DV và BHBL)
Bs Hồng Thảo
(Khám DV và BHBL)
Bs Hồng Thảo
(Khám DV và BHBL)
Bs Hồng Thảo
(Khám DV và BHBL)
Bs Hồng Thảo
(Khám DV và BHBL)
Bs Hồng Thảo
(Khám DV và BHBL)
 
- Phòng khám hoạt động từ 7:00 – 16:30
- Thời gian ngưng nhận bệnh 16:15

D. ĐƠN VỊ HỖ TRỢ SINH SẢN - IVF PHƯƠNG CHÂU

Phòng Khám
và Tư Vấn

Thời gian

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật

27/05/2024

28/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 01/06/2024 02/06/2024
PK Phụ khoa 3 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Quang
BS Dung
BS Quang
BS Dung
BS Quang
BS Dung
BS Quang
BS Sáng
BS Quang
BS Dung
BS Dung

NGHỈ

PK và tư vấn 4 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Sáng BS Sáng BS Sáng (S) BS Ngọc BS Sáng BS Sáng
Phòng tư vấn 5 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Châu BS Châu BS Châu BS Châu (S) BS Châu BS Châu
Phòng tư vấn 6 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Thập BS Thập (S) BS Thập BS Thập BS Thập BS Thập
Phòng siêu âm 7 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Tiến
BS Thảnh
BS Tiến
BS Thảnh (S)
BS Tiến
BS Thảnh
BS Tiến
BS Thảnh
BS Tiến
BS Thảnh
BS Thảnh
Phòng siêu âm 8 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Đan
BS Dung
BS Đan
BS Dung
BS Đan (S)
BS Dung
BS Đan
BS Dung (S)
BS Đan
BS Dung
BS Đan
Phòng siêu âm 9 S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
BS Thảo
BS Thanh (C)
BS Thảo BS Thảo
BS Thanh (C)
BS Thảo BS Thảo
BS Thanh (C)
BS Thanh
BS Thảo
Phòng khám thai S: 7:00 – 11:30
C: 13:00 – 17:00
Bs C Nhân Bs Trang Bs Thi Bs Thi Bs Trang Bs C Nhân

 

 

 

 

Wildcard SSL